RODO

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny) RODO

25 maja br. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Szanując Państwa prawo do prywatności, przygotowaliśmy zestaw informacji, dzięki którym dowiedzą się Państwo m.in. w jaki sposób i po co przetwarzamy Państwa dane oraz jakie prawa gwarantuje Państwu nowe prawo.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Nyskie Centrum Promocji Zdrowia, z siedzibą w Nysie (48-300) os. Podzamcze sek. B 6/3, NIP 7532432123, KRS 0000459504, e-mail: kontakt@ncpz.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  – wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: dokumentowanie realizacji zleconych zadań publicznych, dokumentowanie realizowanych działań statutowych, wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych)
  – zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży usług oferowanych przez administratora
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji umowy licencji).
 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 8. Danych nie przekazujemy i nie przechowujemy w Państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).