Programy realizowane w 2023 roku

Stowarzyszenie Nyskie Centrum Promocji Zdrowia informuje o realizacji programów profilaktyki selektywnej w roku 2023

Projekty dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z umową nr. 52/BO/B/DPiEP/2023

Program „Dobra relacja” kierowany jest do dzieci i młodzieży zagrożonej używaniem substancji psychoaktywnych z powodu ryzyka marginalizacji społecznej; dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym; dzieci i młodzieży pijącej alkohol, eksperymentującej ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi, okazjonalnie ich używające; rodziców dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie; rodziców dzieci i młodzieży używających substancji psychoaktywnych.

Celem głównym programu jest:

 1. pozyskanie umiejętności interspołecznych i intrapsychicznych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w codziennym życiu oraz wycofanie się z używania środków psychoaktywnych poprzez:
 2. zapobieganie rozwojowi uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
 3. kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków oraz promocję postaw prozdrowotnych,
 4. skuteczne porozumiewanie się i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych,
 5. kształtowanie i rozwój umiejętności życiowych,
 6. rozwój psychiczny i emocjonalny,
 7. modelowanie nowych zachowań i alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego

Realizacja programu odbywać się będzie poprzez następujące działania:

 1. grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży
 2. grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży
 3. warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
 4. warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci i młodzieży
 5. poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu
 6. interwencje kryzysowe

Harmonogram:

Grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży pijących alkohol, eksperymentujących ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi, okazjonalnie ich używające; odbywać się będzie w piątek -3x w mc. od stycznia do grudnia 2023, godz. 15:30 – 18:30 Celem grupy jest kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych poprzez korygowanie błędnych przekonań, wzmacnianie pozytywnych zachowań poprzez pozyskaną wiedzę, organizację czasu wolnego jako alternatywy dla zachowań ryzykownych, trening umiejętności odmawiania oraz rozpoznawania i radzenia sobie z negatywnymi wpływami społecznymi w tym z presją rówieśniczą co wpłynie na rozwijanie umiejętności życiowych i komunikacyjnych.

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży używających substancji psychoaktywnych odbywa się w 3 x w mc. w poniedziałek od 16:00 – 19:00
Zasadniczym celem grupy wsparcia jest możliwość wyrażania skrywanych emocji związanych z problemem wychowawczym, nauka poprawnej komunikacji, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami borykającymi się z podobnym problemem oraz nauka organizacji czasu wolnego co wpłynie na zmianę zachowania dzieci i młodzieży. Zajęcia będą miały charakter aktywizujący i interaktywny.

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci i młodzieży uczestniczących w programie odbywać się będą 1 x w kwartale, w poniedziałki (27.02.2023, 17.04.2023, 04.09.2023, 20.11.2023).
Warsztaty umiejętności wychowawczych mają na celu wzmacnianie więzi dziecko- rodzic poprzez dostarczenie wiedzy z zakresu funkcjonowania psychospołecznego dziecka, także w okresie dojrzewania i umożliwią podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców w budowaniu prawidłowych relacji, stawianie dziecku granic, zdrową kontrolę, wzmacnianie prawidłowych zachowań i wygaszanie nieprawidłowych.

Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz dzieci i młodzieży zagrożonej używaniem substancji psychoaktywnych z powodu ryzyka marginalizacji społecznej odbywać się będą w czwartek w 2 x w mc od 16:00 – 19:00

Warsztaty umiejętności psychospołecznych mają na celu poprawę społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży poprzez budowanie pozytywnych kontaktów i rozwijanie czynników chroniących przed pojawieniem się zachowań ryzykownych. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi

Poradnictwo rodzinne od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 20:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym lub osobistym.

Interwencje kryzysowe od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 20:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym lub osobistym.

Realizatorzy w/w programów:

 1. psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień- Karolina Szczerbińska.
 2. pielęgniarka- certyfikowany instruktor terapii uzależnień, interwent- Genowefa Worek
 3. pedagog w zakresie resocjalizacji i profilaktyki osób niedostosowanych społecznie-Kamila Ferdyn
 4. pedagog-certyfikowany specjalista terapii uzależnień- Paulina Kube
 5. psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień -Marek Łabudziński

Program realizowany jest pod adresem:
48-300 Nysa ul. Czarnieckiego 4a
TELEFON KONTAKTOWY-607-037-103 czynny od 08:00 – 22:00

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *