Programy realizowane w 2022 roku

Stowarzyszenie Nyskie Centrum Promocji Zdrowia informuje że w 2021 roku realizuje następujące programy:

Program Dobra relacja

Program kierowany jest do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami odurzającymi, substancjami
psychoaktywnymi, okazjonalnie ich używające oraz do rodziców dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią lub
używających narkotyków.

Realizacja programu odbywać się będzie poprzez następujące działania:

 • zajęcia informacyjno–edukacyjne dla rodziców
 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży
 • grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży
 • poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu
 • interwencje kryzysowe
 • warsztaty umiejętności wychowawczych

Harmonogram:

 • Grupa informacyjno-edukacyjna dla rodziców odbywać się będzie w okresie
  stycznia i lutego 2022r. w poniedziałki w godz. 16:00 – 19:00 (3x w styczniu i 3x w lutym)
 • Grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży odbywać się będzie od stycznia do grudnia 2022 (4x w m-c), w piątki w
  godz. 17:00 – 20:00
 • Grupa wsparcia dla rodziców odbywać się będzie od marca do grudnia 2022 (4x w m-c) w
  poniedziałki od 16:00 – 19:00
 • Poradnictwo rodzinne odbywać się będzie od poniedziałku do soboty w godz. 14:00 – 22:00 w dni
  robocze oraz od godz. 08:00 – 14:00 w soboty – po uprzednim umówieniu telefonicznym lub osobistym.
 • Interwencje kryzysowe odbywać się będą od poniedziałku do soboty w godz. 14:00 – 22:00 w
  dni robocze oraz od godz. 08:00 – 14:00 w soboty po uprzednim umówieniu telefonicznym lub osobistym.

Realizatorzy w/w programów:

 • psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – Karolina
  Szczerbińska
 • certyfikowany instruktor terapii uzależnień, interwent – Genowefa Worek
 • pedagog w zakresie resocjalizacji i profilaktyki osób niedostosowanych
  społecznie – Karolina Ferdyn

Grupa edukacyjna, wsparcia dla rodziców „DOBRA RELACJA”

Program wsparcia „Dobra relacja” kierowany jest do dzieci i młodzieży
eksperymentującej ze środkami odurzającymi substancjami psychotropowymi lub
nowymi substancjami psychoaktywnymi okazjonalnie, zagrożonych narkomania lub
używających narkotyków, oraz rodziców i bliskich dzieci i młodzieży zagrożonych
narkomania lub używających narkotyków w przedziale wiekowym od 13 do 21 r.ż.
Program ma na celu zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności członków rodzin
w zakresie profilaktyki i radzenia sobie z problemem używania narkotyków i innych
substancji psychoaktywnych w rodzinie.
Celem grup edukacyjno-wspierających dla rodziców oraz dzieci i młodzieży jest
kształtowanie i wzmacnianie norm przeciw używania substancja psychoaktywnych,
korygowanie błędnych przekonań, wzmacnianie pozytywnych zachowań, organizacje
czasu wolnego, rozwijanie umiejętności życiowych i komunikacje.

Realizacja programów profilaktyki wskazującej.

Projekt dofinansowany ze Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z umową

Program Nie pękaj

Program pod nazwą NIE PĘKAJ kierowany jest do osób używających narkotyków i
nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub problemowy oraz
członków ich rodzin.

Program realizowany jest poprzez:

 • grup wsparcia dla dzieci i młodzieży
 • interwencję kryzysowa

Grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży odbywać się będzie w
poniedziałek 2x w mc. od stycznia do grudnia 2022 w godz. 16:00 – 19:00

Interwencje kryzysowe od poniedziałku do soboty (w godz. 14:00 – 22:00) w
dni robocze oraz (w godz. 08:00 – 14:00) w soboty po uprzednim umówieniu
telefonicznym lub osobistym.

Realizator w/w programów

 • psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – Karolina
  Szczerbińska

Programy realizowane są pod adresem: 48-300 Nysa ul. Czarnieckiego 4a

TELEFON KONTAKTOWY: 607-037-103 (w godz. 08:00 – 22:00)

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród
osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia
ich rodzin i bliskich”INNA PERSPEKTYWA”

Projekt jest dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych ,będących
w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro d/s
Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z umową nr167/HE/2022

Program „Inna Perspektywa” kierowana test do patologicznych hazardzistów lub osób z
innymi uzależnieniami behawioralnymi po ukończonym programie terapii, która da
możliwość pozyskania umiejętności w rozpoznawaniu sygnałów nawrotu i radzeniu sobie
z nawrotem poprzez minimalizowanie czynników ryzyka, wzmacnianie zasobów. Osób z
rodzin, w których występuje problem z zakresu uzależnień behawioralnych, a także
wiążących się z tym indywidualnych lub rodzinnych kryzysów i dysfunkcji,
utrudniających prawidłowe funkcjonowanie w życiu osobistym, społecznym i
zawodowym. Jak tez dla osób uzależnionych motywowanie i wzmacnianie decyzji o
leczeniu oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań poprzez udział w proponowanych
zajęciach grupowych.

Prowadzone w ramach programu działania to:

 • interwencje kryzysów
 • poradnictwo rodzinne
 • grupy wsparcia/dla rodzin i osób uzależnionych przed podjęciem leczenia/
 • grupa zapobiegania nawrotom

Grupa wsparcia dla patologicznych hazardzistów lub osób z innymi uzależnieniami
behawioralnymi przed rozpoczętym procesem terapii. Grupa odbywa się 2 lub 3 razy w
m-c w piątek w godz. 16:00 – 19:00. Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat możliwości
leczenia i pomocy w zrozumieniu rozwoju i utrzymywaniu się problemów z hazardem, jak
też nabiorą umiejętności samo zarządzania i ustabilizowania zachowań i popędów
spowodowanych uprawianiem hazardu przy zastosowaniu technik poznawczych i
behawioralnych.

Grupa Nawrotów odbywa się 2 lub 3 razy w m-c w piątki w godz. 16:00 – 19:00

Grupa nawrotów kierowana jest do patologicznych hazardzistów lub osób z innymi
uzależnieniami behawioralnymi po ukończonym programie terapii, która da możliwość
pozyskania umiejętności w rozpoznawaniu sygnałów nawrotu i radzeniu sobie z nawrotem
poprzez minimalizowanie czynników ryzyka, wzmacnianie zasobów.

Głównym celem grupy jest pomoc osobom uzależnionym od hazardu aby nie dopuścić
do powrotu do grania poprzez zdobycie wiedzy „jak radzić sobie w sytuacjach ryzyka”
jak również wprowadzaniem nowych zachowań, bardziej konstruktywnych sposobów
radzenia sobie, akceptacji i oswajania emocji i monitorowanie tego procesu.

Grupa wsparcia dla rodzin i bliskich osób uzależnionych – odbywa się 2 lub 3 razy w
m-c w czwartek w godz. 18:00 – 21:00

Udział w grupie wsparcia dla rodzin i bliskich osób uzależnionych umożliwi pozyskanie
wiedzy nt. problemów wynikających z hazardu, zwiększenie samoświadomości, w ramach
której poznają własne emocje, przełamują izolację, budują sieć wsparcia oraz przepracują
własne szkodliwe przekonania. Wszystko to umożliwi postawienie granic w relacji z
uzależnionym i zbudowanie jej odnowa, na nowych, solidnych fundamentach. Udział w
grupy wpłynie na zmianę stereotypów myślenia o hazardziście, uwolnienie siebie od
odpowiedzialności za jego granie, rezygnacji z zachowań zależnych.

Interwencje kryzysowe od poniedziałku do soboty (w godz. 14:00 – 22:00) w
dni robocze oraz w soboty (w godz. 08:00 – 14:00) po uprzednim umówieniu
telefonicznym lub osobistym.

Poradnictwo rodzinne od poniedziałku do soboty w godz. 14:00 – 22:00 w
dni robocze oraz w godz. 08:00 – 14:00 w soboty po uprzednim umówieniu
telefonicznym lub osobistym.

Tel do kontaktu: 607-037-103

Miejsce realizacji: CPZ „DORMED” ul. Czarnieckiego 4a

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *