Programy realizowane w 2021 roku

Stowarzyszenie Nyskie Centrum Promocji Zdrowia informuje że w 2021 roku realizuje następujące programy:

Program Dobra Relacja (nr. umowy 122/B/P/2021)

Zajęcia informacyjno-edukacyjne odbywają się w mc. styczeń i luty 2021 1x w tygodniu, w poniedziałki, od godz. 16.00 do godz. 19.00.

Grupa wsparcia dla rodzin dzieci i młodzieży używającej narkotyków rozpocznie się od mc. marca 2021 i odbywać się będzie 1x w tyg. w poniedziałki w godz. 16.00-19.00.

Grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży używającej narkotyków odbywa się 1x w mc. w piątki w godz 16.00-19.00.

Interwencje kryzysowe i Poradnictwo rodzinne odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz od 14.00-21.00 oraz w soboty w godz 8.00-15.00 po umówieniu wizyty telefonicznie lub osobiście Nr. telefonu kontaktowego 607 037 103

Program Nie Pękaj – warsztaty umiejętności psychospołecznych

Zajęcia warsztatowe odbywają się 3x w mc. od godz 16.00 – 19.00 w czwartki.

I edycja trwa od lutego do maja 2021, II edycja od września do grudnia 2021.

Interwencje kryzysowe i Poradnictwo rodzinne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz od 14.00 – 21.00 oraz w soboty w godz 8.00 – 15.00 po umówieniu wizyty telefonicznie lub osobiście Nr. telefonu kontaktowego 607 037 103

Program Inna perspektywa (nr. umowy 197/HE/2021)

Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin.

Wsparcie dla osób uzależnionych od hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych odbywa się w piątki w godz. 17:00 – 20:00
Grupa wsparcia dla rodzin bliskich współuzależnionych behawioralnie odbywa się we czwartki w godz. 18:00 – 20:00
Grupa zapobiegania nawrotom osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych odbywa się we wtorki w godz. 16:00 – 19:00

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia w ramach konkursu prowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.