Programy realizowane w 2018 roku

Informacja o programach realizowanych przez Stowarzyszenie Nyskie Centrum Promocji Zdrowia w 2019 roku

1. Program wczesnej iterwencji FreD
2. Program „Inna perspektywa”
3. Program „Nie pękaj”
4. Program „Dobra relacja”
5. Konferencja pt. „Uzależnienia behavioralne jako wyzwanie XXI wieku”

 1. Program wczesnej iterwencji FreD

  Program wczesnej interwencji skierowany do osób w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów. Program nie jest przeznaczony dla uzależnionych od narkotyków. Program ma formę krótkich warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem podejścia dialogu motywującego.

 2. Program „Inna perspektywa”

  Program ten jest przeznaczony dla osób które ukończyły terapię uzależnienia od hazardu oraz ich bliskich i członków rodzin (partnerów, dzieci, rodziców, kolegów z pracy, przyjaciół, rodzeństwa, pozostałych osób bliskich) problemowych hazardzistów.

 3. Program „Nie pękaj”

  Program „Nie pękaj” kierowany jest do osób używających narkotyków i dopalaczy w sposób okazjonalny lub problemowy.

 4. Program „Dobra relacja”

  Program wsparcia „Dobra relacja” kierowany jest dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków i ma na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności członków rodzin w zakresie profilaktyki i radzenia sobie z problemem używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych w rodzinie.

 5. Konferencja pt. „Uzależnienia behavioralne jako wyzwanie XXI wieku”

  Celem projektu jest przygotowanie i realizacja jednodniowej konferencji lokalnej pt.” Uzależnienia behawioralne jako wyzwanie XXI wieku” na temat zagrożeń związanych z cyberuzależnieniem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniając metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie. Konferencja odbędzie się 22 września 2018r. w Nysie przy ul. Chodowieckiego 4 w sali konferencyjnej PWSZ.

  Konferencja skierowana jest do:

  • przedstawicieli systemu oświaty (psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele),
  • przedstawicieli instytucji organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem uzależnieniom,
  • przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (Sąd Rejonowy w Nysie – kuratorzy sądowi),
  • przedstawicieli regionalnych instytucji zajmujących się leczeniem i profilaktyką uzależnień (Poradnie Uzależnień, Ośrodki Uzależnień, Poradnie Zdrowia Psychicznego, Podstawowa Opieka Zdrowotna),
  • środowisko akademickie (wykładowcy, studenci).