Program „Inna perspektywa”

Program „Inna perspektywa” – realizowany od 10.08.2020 do 31.12.2020

Zadanie nr 14. Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich rodzin i bliskich.
Projekt jest dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych ,będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro d/s Przeciwdziałania Narkomanii.

Program „Inna Perspektywa” jest kierowany do patologicznych hazardzistów i osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi przed rozpoczętym procesem terapii, patologicznych hazardzistów i osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi po ukończonym programie terapii oraz dla rodzin i bliskich osób uzależnionych.

Głównym celem programu jest dostarczenie wiedzy nt. Uzależnień behawioralnych, motywowanie i wzmacnianie decyzji o leczeniu oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań poprzez udział w proponowanych zajęciach grupowych.
Realizacja programu odbywać się poprzez terapię grupowa :

1.Grupa wsparcia dla patologicznych hazardzistów i osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi przed rozpoczętym procesem terapii.

Grupa odbywa się 1 razy w tygodniu w piątki w godz 18.00-21.00

Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat możliwości leczenia i pomocy w zrozumieniu rozwoju i utrzymywaniu się problemów z hazardem, jak też nabiorą umiejętności samo zarządzania i ustabilizowania zachowań i popędów spowodowanych uprawianiem hazardu przy zastosowaniu technik poznawczych i behawioralnych.

2.Grupa Nawrotów

Grupa odbywa się 1 razy w tyg.w czwartki godz 15.00-18.00

Grupa nawrotów kierowana jest do patologicznych hazardzistów i osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi po ukończonym programie terapii, która da możliwość pozyskania umiejętności w rozpoznawaniu sygnałów nawrotu i radzeniu sobie z nawrotem poprzez minimalizowanie czynników ryzyka, wzmacnianie zasobów.

Głównym celem grupy jest pomoc osobom uzależnionym behawioralne aby nie dopuścić do powrotu do grania poprzez zdobycie wiedzy „jak radzić sobie w sytuacjach ryzyka” jak również wprowadzaniem nowych zachowań, bardziej konstruktywnych sposobów radzenia sobie, akceptacji i oswajania emocji i monitorowanie tego procesu.

3. Grupa wsparcia dla rodzin i bliskich osób uzależnionych behawioralne odbywa się 2 lub 3 razy w mc .w piątki godz 15.00-18.00

Udział w grupie wsparcia dla rodzin i bliskich osób uzależnionych umożliwi pozyskanie wiedzy nt. problemów wynikających z hazardu, zwiększenie samoświadomości, w ramach której poznają własne emocje, przełamują izolację, budują sieć wsparcia oraz przepracują własne szkodliwe przekonania. Wszystko to umożliwi postawienie granic w relacji z uzależnionym i zbudowanie jej od nowa, na nowych, solidnych fundamentach. Udział w grupy wpłynie na zmianę stereotypów myślenia o hazardziście, uwolnienie siebie od odpowiedzialności za jego granie, rezygnacji z zachowań zależnych.

Interwencje kryzysowe oraz poradnictwo rodzinne udzielane przez cały tydzień w godz15.00-20.00

Miejsce realizacji CPZ „DORMED” ul. Czarnieckiego 4a